Specjalista Chorób Wewnętrznych, Diabetolog

Zdjęcie Pani doktor

dr Anna Bogaczewicz-Słowikowska
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii
Godziny przyjęć i umawianie wizyt po kliknięciu w link:

Anna Bogaczewicz – Słowikowska – ZnanyLekarz.pl

Cennik:

  • Konsultacja internistyczna:  250 PLN
  • Konsultacja diabetologiczna:  250 PLN

Wykształcenie:

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2008), wydział lekarski.
Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych (2015) i diabetologii (2018). 

Stopień naukowy:

W trakcie rozprawy doktorskiej „Ocena ciśnienia tętniczego u pacjentów w stanie przedcukrzycowym” w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego
Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe (w pracy ambulatoryjnej i klinicznej):

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO:
Centralny Szpital Kliniczny,
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,
Szpital Czerniakowski 
Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Członek zespołu badawczego zajmującego się układowymi chorobami zapalnymi naczyń – ziarniniakowatością Wegenera, chorobą Churga – Strauss, leukocytoklastycznym,
olbrzymiokomórkowym i toczniowym zapaleniem naczyń oraz chorobą Takayasu. We współpracy z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego
i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego i Wojskową Akademią Techniczną zaangażowana w prace kliniczne nad melatoniną – jej udziałem w  chorobach
nowotworowych, związkiem z polem elektromagnetycznym.

Autorka i współautorka licznych publikacji w impaktowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych.
Prace oryginalne: m.in.: „Peripheral and Central Blood Pressure Regulation in Recently Diagnosed Prediabetes”;
„Does the negative emotions influence blood pressure and its control”;
„Dobowy rytm melatoniny u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, z zaburzonym i zachowanym dobowym rytmem ciśnienia tętniczego”;
„Rhinologic and sinonasal changes in PR3 ANCA pulmonary vasculitis”,
„Miejsce wildagliptyny w leczeniu cukrzycy w świetle nowych wytycznych ADA/EASD 2018”;
„Analiza krwawień a wiek, intensywność oraz najczęstsze interakcje lekowe u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi”;
„Stosowanie leków nasennych u pacjentów z chorobami układu oddechowego – korzyści czy straty”;
„Nowotwór gruczołu krokowego – cichy zabójca”;
„Częstość występowania zaburzeń gospodarki lipidowej u chorych z pierwotnym układowym zapaleniem naczyń – ziarniniakowatością Wegenera w praktyce lekarza
rodzinnego”;
„Guz oczodołu w przebiegu ziarniniakowatości Wegenera jako przyczyna kierowania chorych przez lekarza rodzinnego do okulisty”.

Wyniki prac prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach m. in: Berlin, Stany Zjednoczone.
Nieustannie pogłębia wiedzę, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach naukowych.

Współzałożycielka, członek zarządu i skarbnik (2009-2018) Stowarzyszenia Muzeum Medycyny,  Stowarzyszenia Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na
Ujazdowie.